Bild från Instagram
@dambergarn Haru köpt nya pjucks? - från Instagram