Chrille Hedberg - Elingenjör

Anställningar

Additude Öresund AB, Malmö
Uthyrd till ÅF Consult, Jönköping.
2011-01 - 2011-06
Elingenjör

Anställd av rekryteringsföretag och uthyrd till kund i Jönköping. Jag var anställd som elingenjör och projektledare med därmed förenliga arbetsuppgifter lika de jag hade på WSP (nedan).

PRESTATIONER
  • CAD-ansvarig
  • Ledde projekt

WSP Sverige AB, Malmö
2007-04 - 2010-12
Elkonstruktör

Elkonstruktör med projekt inom främst offentlig miljö. Projekterade kanalisation, kraft, belysning, tele/data och brandlarm/säkerhet. Ansvarade själv för belysningsberäkningar, kabeldimensionering, selektivitetsberäkningar och andra tekniska beräkningar. Projektledning, styrning och kvalitetssäkring samt dokumentation enligt kvalitetssystem.

PRESTATIONER
  • Började som novis för att senare hålla i mina egna projekt vid tidpunkten då jag slutade
  • CAD-support

Exempelprojekt

ICA Goda Grannar


Uppdragsgivare: Fastec
Projekttid: 2007-2008
Objekt: Köpcenter
Anställning: WSP Sverige AB
Min roll: Projektering av ett antal fastigheter enligt Goda Grannar-konceptet från ICA. Fastigheterna är belägna i Toftanäs, Kungsbacka samt Karlshamn.

Projektering av kanalisation, kraft, belysning, tele/data och tele/säkerhet. Samordning mot övriga dicipliner.

Kv. Skeppsgossen 1, Malmö


Uppdragsgivare: Malmö Stad, Stadsfastigheter via ApQ EL AB
Projekttid: 2009-03 - 2009-10
Objekt: Skola med storkök. Förskola till åk. 9.
Anställning: WSP Sverige AB
Min roll: Detta projekt var sedan tidigare konstruerat, men kund hade lagt det i malpåse. När det nu på nytt blev aktuellt blev det mitt uppdrag att uppdatera samtliga ritningar efter beställarens nya önskemål och anpassa efter de nya tekniska förändringar som förelåg.

Projektering av kanalisation, kraft, belysning, tele/data och tele/säkerhet i 3D. Kanalisation i prefab-element. Samordning mot övriga dicipliner. Uppföljning på bygget.

Kv. Gasklockan (Rättscentrum), Malmö


Uppdragsgivare: Se objekt
Projekttid: 2009-2010
Objekt: Rättscentrum i Malmö omfattar nybyggnation och ombyggnad av befintliga fastigheter till Rättscentrum Malmö. Rättscentrum innehåller lokaler för Polisen, Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.
Anställning: WSP Sverige AB
Min roll: I detta projekt var vi ett stort antal ingenjörer som arbetade på ett speciellt sätt, sett till projektets natur.

Jag var bland annat med och projekterade kraftförsörjning, belysning och vissa telesystem inom fastigheten.

Domkyrkoforum, Lund


Uppdragsgivare: Domkyrkorådet
Projekttid: 2010-03
Objekt: Besökscenter för domkyrkan
Anställning: WSP Sverige AB
Min roll: Upprättande av ramhandlingar för nybyggnad av besökscenter till Lunds Domkyrka.

Domkyrkoforum tilldelades Kasper Sahlin-priset 2012. Kasper Sahlin-priset är Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris.

Kv. Fogden, Lund


Uppdragsgivare:
Projekttid: 2010-03 - 2010-12
Objekt: Flerbostadshus, korttidsboende, butiker
Anställning: WSP Sverige AB
Min roll: CAD-ansvarig projektör i projektet. Fastigheten utgjordes av delvis ett serviceboende och delvis mindre butiker i bottenplan, övriga våningar bestod av ett 40-tal lägenheter. Parkeringshus i källaren.

Projektering bestod av kanalisation, elkraft, belysning, tele/data, brandlarm, passage samt prefab. Samordning mot övriga dicipliner genom bland annat Navis Works.

Färdigheter

Projekt/gruppledningMedel
Tolka ritningar & projektritningarMedel
MagiCAD ELMedel
FastighetsinstallationMedel
DiaLuxMedel
Teknisk SupportMedel
Handledare/lärareAvancerad
ProjektledareMedel
ProjektsadministrationMedel
ElektrikerMedel
Kabeldragning och nätverkMedel
Kabel/ElektronikMedel
Beslutstagande och problemlösningAvancerad
OrganisationMedel
FörhandlingMedel
ArgumentationMedel