Välj en sida

Om

Sammanfattning

Arbetar som distriktsansvarig för en tysk tillverkare av hjul och länkhjul. Har på drygt två års tid ökat försäljningen på distriktet med över 75%. Kunderna har
utgjorts av såväl OEM- som slutkunder, men också återförsäljare.

Innehar examen från Yrkeshögskolan Syd och programmet “Elkonstruktion med allmän behörighet” och har tidigare fyra års erfarenhet från konsultbranschen där jag med titeln elingenjör huvudsakligen arbetat med projektering och utredningar i såväl små som stora projekt inom fastighetsinstallation.

Söker ett utmanande arbete som teknisk säljare, gärna på fältet, där jag får möjlighet att själv styra min egen tid och utveckla distriktet. Vill gärna utvecklas
vidare som KAM, säljledare, coach och ha ett arbetsledaransvar.