Välj en sida

Samtliga anställningar

Erfarenheter

Blickle AB, Helsingborg
Placeringsort Luleå.
2014-06 – nuvarande
Distriktsansvarig

Teknisk utesäljare och distriktsansvarig för företag som tillverkar hjul och länkhjul. Bland annat ansvarig för att identifiera och bearbeta nya kunder, löpande kontakt
med befintliga kunder, representation på mässor och budgetering för det egna distriktet. Distriktet utgörs av Västernorrlands län (Sundsvall) och norrut

PRESTATIONER

 • Nära dubblat omsättningen på två år
 • Ökat kundstocken med stort antal nya kunder
 • Ansvarat för key accounts
 • Blivit Senior Technical Advisor

FÄRDIGHETER

 • B2B, Kundtjänst, Teknisk support, Teknisk ritning,
 • Offentlig kommunikation, Försäljning, Key accounts,
 • Budgetering, Kundrelationer, Tidsstyrning

Industriteknik i Eslöv AB, Eslöv
2013-10 – 2014-02
Teknisk säljare

Säljare i butik med inriktning industri. Mindre företag där alla hjälptes åt med allt; inköp, orderhantering, butiks- och kassaarbete, etc. Lanserade också en e-handelslösning och marknadsförde företaget och e-butiken på nätet.

PRESTATIONER

 • Lanserade e-handelslösning
 • Ökade försäljning och omsättning
 • Digital försäljning och marknadsföring

FÄRDIGHETER

 • Tolka ritningar och tekniska specifikationer, Projektledning,
 • Kundsupport, Teknisk support, Kassa/kassatjänst,
 • Organisation, Lagerhållning, Gashantering, Beslutstagande

Additude Öresund AB, Malmö
Uthyrd till ÅF Consult, Jönköping
2011-01 – 2011-06
Elingenjör

Anställd av rekryteringsföretag och uthyrd till kund i Jönköping. Jag var anställd som elingenjör och projektledare med därmed förenliga arbetsuppgifter lika de jag hade på WSP (nedan).

PRESTATIONER

 • CAD-ansvarig
 • Ledde projekt

FÄRDIGHETER

 • MagiCAD, DiaLux, Tolka ritningar och projektritningar, Handledare,
 • Elektriker, Kabeldragning och nätverk, Kabel/elektronik,
 • Byggnation, Fastighetsinstallation, Renovering

WSP Sverige AB, Malmö
2007-04 – 2010-12
Elkonstruktör

Elkonstruktör med projekt inom främst offentlig miljö. Projekterade kanalisation, kraft, belysning, tele/data och brandlarm/säkerhet. Ansvarade själv för belysningsberäkningar, kabeldimensionering, selektivitetsberäkningar och andra tekniska beräkningar. Projektledning, styrning och kvalitetssäkring samt dokumentation enligt kvalitetssystem.

PRESTATIONER

 • Började som novis för att senare hålla i mina egna projekt vid tidpunkten då jag slutade
 • CAD-support
 • Automatisering av funktioner i CAD

FÄRDIGHETER

 • MagiCAD, DiaLux, Tolka ritningar och projektritningar, Handledare,
 • Elektriker, Kabeldragning och nätverk, Kabel/elektronik,
 • Byggnation, Fastighetsinstallation, Renovering

Lunds Kommun, Lund
2001-11 – 2005-09
Undersköterska

Undersköterska i hemsjukvården, med personalansvar och delegerat medicinskt ansvar. Arbetade dels i larmpatrull och dels motsvarande distriktssköterska.

FÄRDIGHETER

 • Personaladministration, Schemaläggning, Undersköterska,
 • Hemsjukvård, Handledare/lärare, Beslutstagande och
 • problemlösning, Sjuksköterska, Akutsjukvård